ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» 2007-2013

2/9/2011

Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει έναν Άξονα Προτεραιότητας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται δράσεις κυρίως «οριζόντιου» χαρακτήρα, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και αναμένεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις με φυσικά και άϋλα αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Εκτός από την παροχή σημαντικών πληροφοριών για τη δομή, το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος, τη Διαχειριστική Αρχή που το υποστηρίζει και την πρόοδο υλοποίησής του, στο διαδικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα δημοσιεύονται και αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις και τους Διαγωνισμούς που έχουν εκδοθεί.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013