ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

3η Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας

30/11/2011

Την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η 3η Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας. Συγκεκριμένα, η Συνεδρίαση των Προέδρων θα γίνει στο «Hotel Divani Caravel», οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. Η προσέλευση αρχίζει στις  09:30 π.μ.

Η ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης προβλέπεται να είναι ως εξής:

Ι.     Εισαγωγικό Μέρος

 

 • Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης.
 • Εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη  και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Θ. Μωραΐτη.
 • Παρέμβαση του Επιτρόπου Περιφ. Πολιτικής κ. Johannes Hahn

ΙΙ.   Υλοποίηση/Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ   2007-2013

 • Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ενέργειες επιτάχυνσης και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου (Νέα νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης - Νόμος για τις Δημόσιες συμβάσεις – Αστικά απόβλητα κλπ.)
 • Πρόταση αναθεώρησης - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 • Κατάλογος έργων προτεραιότητας ΕΣΠΑ
 • Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου υλοποίησης έργων προτεραιότητας – Παρουσίαση Διαδικτυακού Εργαλείου Ανοιχτής Πρόσβασης στα έργα του ΕΣΠΑ
 • Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης Ε.Π. από Περιφερειάρχες και Γενικούς/Ειδικούς Γραμματείς προγραμμάτων – Ενημέρωση για την κατάσταση απασχόλησης στην Ελλάδα
 • Παρεμβάσεις εκπροσώπων Ευρωπαϊκής Επιτροπής

        Υλοποίηση/Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ   2007-2013  

 • Τοποθετήσεις Φορέων μελών Διάσκεψης

ΙΙΙ.   Πολιτική Συνοχής την  Επόμενη  Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

 • Ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις επί των προτάσεων των νέων Δημοσιονομικών Προοπτικών και των Κανονισμών  της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020

ΙV.   Συμπεράσματα της 3ης  Συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ , ΕΠΑΑ και ΕΠΑΛ

Φορέας

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013