Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Εντάξεις έργων περιόδου 2014-2020

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ (MIS 5000262) (PDF - 164Kb)

 Τεχνική υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης, των επιτελικών δομών, της ΚΥ της ΜΟΔ και των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ (MIS 5000266) (PDF - 159Kb)

 Μετακινήσεις, εκδηλώσεις και εκπαίδευση στελεχών Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ (MIS 5000234) (PDF - 168Kb)

 Δαπάνες για μετακινήσεις, εκδηλώσεις και εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης (MIS 5000272) (PDF - 409Kb)

 Μετακινήσεις, οργάνωση εκδηλώσεων και εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΘΥ (MIS 5000273) (PDF - 158Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού της ΕΥΣΕ (MIS 5000290) (PDF - 165Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού, των στελεχών της ΕΥΣΣΑ (MIS 5000293) (PDF - 165Kb)

 Μετακινήσεις, Εκπαιδεύσεις, Συμμετοχή σε συνέδρια του προσωπικού της ΕΥΚΕ (MIS 5000305) (PDF - 175Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού της ΕΥΣΕΚΤ (MIS 5000337) (PDF - 171Kb)

 Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την ΕΥΣΕ (MIS 5000280) (PDF - 161Kb)

 Μελέτες - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων ΕΥΣΣΑ 2014-2020 (MIS 5000326) (PDF - 157Kb)

 Υλοποίηση του ΟΠΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 - Άλλες ενέργειες (MIS 5000253) (PDF - 430Kb)

 Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ (MIS 5000255) (PDF - 520Kb)

 Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (MIS 5000268) (PDF - 167Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των στελεχών της ΕΓΣΔΙΤ (MIS 5000384) (PDF - 166Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού (MIS 5000382) (PDF - 512Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων, Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (MIS 5000315) (PDF - 457Kb)

 Εκπόνηση μελετών - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 της ΕΥΚΕ (MIS 5000306) (PDF - 377Kb)

 Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (MIS 5000333) (PDF - 494Kb)

 Δημοσιότητα - Πληροφόρηση 2014-2020 (MIS 5000681) (PDF - 308Kb)

 Πληροφοριακά συστήματα, κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ (MIS 5000269) (PDF - 311Kb)

 Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ (MIS 5000274) (PDF - 477Kb)

 Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ (MIS 5000291) (PDF - 474Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (MIS 500318) (PDF - 326Kb)

 Εκπόνηση μελετών - παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων 2014-2020 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (MIS 5000338) (PDF - 471Kb)

 Συστήματα και εργαλεία διαχείρισης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (MIS 5000343) (PDF - 448Kb)

 Εκπόνηση Μελετών – Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (MIS 5000783) (PDF - 406Kb)

 Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) (MIS 5000919) (PDF - 424Kb)

 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (MIS 5000487) (PDF - 490Kb)

 Αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων (MIS 5000512) (PDF - 215Kb)

 Δαπάνες εκπαίδευσης και μετακινήσεων προσωπικού (MIS 5000718) (PDF - 484Kb)

 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης "Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ" (MIS 5000274) (PDF - 438Kb)

 1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης "Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ" (MIS 5000291) (PDF - 434Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων και εκπαίδευσης προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (MIS 5000590) (PDF - 438Kb)

 Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων στην ΕΓΣΔΙΤ (MIS 5000443) (PDF - 425Kb)

 Προμήθεια, ανάπτυξη, και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (MIS 5000335) (PDF - 221Kb)

 Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για τις ανάγκες της ΕΥΤΟΠ (MIS 5000442) (PDF - 459Kb)

 Μετακινήσεις, εκπαίδευση προσωπικού, οργάνωση εκδηλώσεων ΥΠΕΘΑ (MIS 5001026) (PDF - 451Kb)

 Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τα έτη 2016-2017 (MIS 5001112) (PDF - 392Kb)

 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης, των επιτελικών δομών, της ΚΥ της ΜΟΔ και των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ» (MIS 5000266) (PDF - 396Kb)

 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ AE» (MIS 5000262) (PDF - 396Kb)

 Εκπόνηση μελετών - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 ΕΥΣΕΚΤ (MIS 5002154) (PDF - 415Kb)

 Ενέργειες πληροφόρησης - επικοινωνίας ΕΚΤ 2014-2020 (MIS 5002186) (PDF - 433Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων» (MIS 5000783) (PDF - 204Kb)

 Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων και Συντήρηση Η/Υ, Περιφερειακών και Λοιπού Εξοπλισμού 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (MIS 5001133) (PDF - 304Kb)

 Προμήθειες εξοπλισμού γραφείων και εξοπλισμού πληροφορικής για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης) (MIS 5002062) (PDF - 304Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων» (MIS 5000783) (PDF - 416Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (MIS 5002296) (PDF - 224Kb)

 Λειτουργικές Δαπάνες της ΕΥΣΣΑ 2014-2020 (MIS 5004185) (PDF - 204Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» (MIS 5000280) (PDF - 388Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων» (MIS 5000783) (PDF - 532Kb)

 Λειτουργικά της ΕΥΘΥ 2014-2020 (MIS 5007708) (PDF - 452Kb)

 Λειτουργικές δαπάνες ΕΥΚΕ 2014-2020 (MIS 5007707) (PDF - 409Kb)

 Υποστήριξη της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 2014-2020 (MIS 5007787) (PDF - 457Kb)

 Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΕΚΤ 2014-2020 (MIS 5007699) (PDF - 326Kb)

 Λειτουργικά Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης 2014-2020 (MIS 5003670) (PDF - 326Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων ΕΥΣΣΑ 2014-2020» (MIS 5000326) (PDF - 360Kb)

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας" (MIS 5007787) (PDF - 380Kb)

 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» (MIS 5000280) (PDF - 444Kb)

 Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών (MIS 5008949) (PDF - 450Kb)

 Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών (MIS 5008128) (PDF - 452Kb)

 Δαπάνες μετακινήσεων, δημοσιότητας και εκπαίδευσης προσωπικού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών (MIS 5008107) (PDF - 406Kb)

 Προμήθεια, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (MIS 5009900) (PDF - 460Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για τις ανάγκες της ΕΥΤΟΠ» (MIS 5000442) (PDF - 384Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Συστήματα και εργαλεία διαχείρισης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (MIS 5000343) (PDF - 432Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείων και Συντήρηση Η.Υ., Περιφερειακών και Λοιπού Εξοπλισμού 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων» (MIS 5001133) (PDF - 336Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων» (MIS 5000306) (PDF - 580Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων» (MIS 5000783) (PDF - 596Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων για τις ανάγκες της ΕΥΤΟΠ» (MIS 5000442) (PDF - 569Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση μελετών - Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων» (MIS 5000306) (PDF - 575Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Άδειες χρήσης του συστήματος Πάπυρος Millennium III του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (MIS 5001112) (PDF - 562Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Πληροφοριακά συστήματα, κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ» (MIS 5000269) (PDF - 555Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης, των επιτελικών δομών, της Κ.Υ. της ΜΟΔ και των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ» (MIS 5000266) (PDF - 573Kb)

 Προμήθεια και αναβάθμιση υποδομών πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας στο ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (MIS 5030849) (PDF - 436Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Δαπάνες για Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις και Εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης» (MIS 5000272) (PDF - 560Kb)

 4η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων» (MIS 5000783) (PDF - 520Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» (MIS 5000280) (PDF - 520Kb)

 3η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων» (MIS 5000306) (PDF - 512Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» (MIS 5000291) (PDF - 680Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» (MIS 5000274) (PDF - 524Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΟΠΣ» (MIS 5000255) (PDF - 472Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων και εργαλείων για την οργάνωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (MIS 5000335) (PDF - 512Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού, των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)» (MIS 5000293) (PDF - 628Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες – παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων ΕΥΣΣΑ 2014-2020» (MIS 5000326) (PDF - 752Kb)

 1η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών – Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων 2014-2020 για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (MIS 5035042) (PDF - 532Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Πληροφοριακά συστήματα, κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ» (MIS 5035042) (PDF - 524Kb)

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για τις Ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ» (MIS 5035042) (PDF - 340Kb)

 

 

Επόμενη σε​λίδα ​>>

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/02/2023