Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Σύσταση Υπηρεσίας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

​Η ​ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» συστάθηκε σύμφωνα με την ​υπ΄ αριθμό πρωτ. 122032/15.12.2022 (Β' 6593) Απόφαση «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», σύμφωνα με την παρ. 5 α του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)» (εφεξής ΕΥ ΤεΒο), ασκεί αρμοδιότητες της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).​​

Στο πλαίσιο αυτό, διαχειρίζεται το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», ως Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Επιπλέον, καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις υποστηρίζει διοικητικά στο πλαίσιο αυτό. Διαμορφώνει και παρακολουθεί την αποτελεσματική υλοποίηση ειδικού προγράμματος για τη βελτίωση και υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων πράξεων του ΕΣΠΑ.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥ ΤεΒο) διαρθρώνεται σε τέσσερις Μονάδες, επιπέδου Τμήματος:

  • Μονάδα Α': Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
  • Μονάδα Β': Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
  • Μονάδα Γ': Υποστήριξης Δικαιούχων
  • Μονάδα Δ': Οργάνωσης και Υποστήριξης


Σχηματική απεικόνιση των λειτουργιών των Μονάδων της Υπηρεσίας:

ΜΟΝΑΔΕΣ_ΕΥΤΕΒΟ_site.png

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/07/2023