Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Επιτροπή Παρακολούθησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014, από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Στην παρούσα ενότητα π​αρατίθενται οι φάκελοι των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 ​που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και τα σχετικά αρχεία ανά συνεδρίαση.

Φάκελος 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρα​κολούθησης​ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020​ (ZIP - 1,5Mb)​

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/07/2023