ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 85 από 9
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 / Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Η Εθνική Στρατηγική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις (επικαιροποίηση Μάρτιος 2017)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση κ υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/3/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Πρότυπα αφίσας Α3 ΕΣΠΑ 2014-2020 (αρχεία EPS)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/2/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Δημιουργία και τοποθέτηση αφίσας ΕΣΠΑ 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/2/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2016
Αρχή έκδοσης: ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ ΕΥΣΣΑ)
ΚΥΑ 2/68332/ΔΕΠ (ΦΕΚ 2943/Β/16.9.2016) Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/9/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2015 του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/5/2016
Αρχή έκδοσης: ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ ΕΥΣΣΑ)
YA 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.2.2016 (ΦΕΚ 449/B/24.2.2016) Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/2/2016
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
YA Σύστασης Ειδικών Υπηρεσιών Εθνικής Αρχής Συντονισμού 2014-2020 (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΘΥ, ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΚΕ) και Αρχής Πιστοποίησης (ΦΕΚ 1451/Β/10.7.2015)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/7/2015
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 85 από 9