Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Συχνές ερωτήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας
 • » Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για νέα προγράμματα που προκηρύσσονται ;

  Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου, να δημιουργήσετε το προφίλ σας και αναλόγως των κριτηρίων που θα συμπληρώσετε, να ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • για νέες προκηρύξεις – προσκλήσεις που ταιριάζουν με το προφίλ που διαμορφώσατε ή για τυχόν αλλαγές τους (πχ. παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τροποποίηση οδηγού προκήρυξης, κλπ) καθώς επίσης και
  • για ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, δελτία τύπου και συνέδρια.

   


 • » divΠώς μπορώ να ψάξω στη διαδικτυακή πύλη ;/div

  Μπορείτε να ψάξετε στη διαδικτυακή πύλη: 

  • από την κεντρική μηχανή αναζήτησης που βρίσκεται στο δεξιό πλαίσιο πλοήγησης όπου η αναζήτηση γίνεται σε όλες τις σελίδες και τα αρχεία της διαδικτυακής πύλης
   • αναλόγως περιόδου δημοσίευσης ή ορίζοντας ημερομηνία,
   • αναλόγως κατηγορίας περιεχομένου και
   • χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά.
  • από το δεξιό πλαίσιο πλοήγησης με τίτλο δημοφιλείς αναζητήσεις, όπου εμφανίζονται απευθείας οι σύνδεσμοι στις συνηθέστερες αναζητήσεις που έκαναν άλλοι χρήστες της διαδικτυακής πύλης
  • από το δεξιό πλαίσιο πλοήγησης με τίτλο δημοφιλέστερες προκηρύξεις – προσκλήσεις όπου εμφανίζονται σύνδεσμοι στις προκηρύξεις – προσκλήσεις που αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες
  • από τις επιπλέον ξεχωριστές εξειδικευμένες εφαρμογές αναζήτησης που διατίθενται για:
   • τις προσκλήσεις – προκηρύξεις με απλή και αναλυτική αναζήτηση βάση κριτηρίων τα οποία είναι: ελεύθερο κείμενο αναζήτησης, ποιόν αφορά; ιδιώτη ή επιχείρηση - φορέα, είδος ενίσχυσης, ειδικό κοινό, γεωγραφική περιοχή, τομέα ενδιαφέροντος, επιχειρησιακό πρόγραμμα, φάση πρόσκλησης – προκήρυξης: ενεργή, ληγμένη, αναμενόμενη, όλες)
   • την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με απλή και αναλυτική αναζήτηση βάση κριτηρίων τα οποία είναι: ελεύθερο κείμενο αναζήτησης, ημερομηνία δημοσίευσης, προγραμματική περίοδος – επιχειρησιακό πρόγραμμα, θεματική κατηγορία, είδος εγγράφου, τομέας ενδιαφέροντος και αρχή έκδοσης
   • τα νέα του ΕΣΠΑ με απλή αναζήτηση βάση κριτηρίων τα οποία είναι: ελεύθερο κείμενο αναζήτησης, είδος νέου; ανακοίνωση - δελτίο τύπου - εκδήλωση και ημερομηνία δημοσίευσης)

 • » Πώς μπορώ να βρω γενικές πληροφορίες από την υπάρχουσα διαδικτυακή πύλη για το Πρόγραμμα που με ενδιαφέρει;

  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες:

  Σε κάθε Πρόγραμμα που επιλέγετε από την διαδικτυακή πύλη υπάρχει διαθέσιμος και ο αντίστοιχος σύνδεσμος (url) του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος μέσω του οποίου μπορείτε να αναζητήσετε ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Στην ενότητα Επικοινωνία θα βρείτε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.


 • » Πώς μπορώ να βρω από την υπάρχουσα διαδικτυακή πύλη τι είναι το  Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Προγραμμάτων (ΣΔΕ) και ποιες οι διαδικασίες που εφαρμόζονται;

  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες από το αριστερό μενού πλοήγησης και συγκεκριμένα στην επιλογή ‘Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Προγραμμάτων’ το οποίο εμπεριέχει πληροφορίες για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για τη διαχείριση των πράξεων, είτε κρατικών ενισχύσεων είτε όχι.

  Για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία, θα βρείτε τα αντίστοιχα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου στους διαδικτυακούς τόπους των προγραμμάτων οι οποίοι είναι www.agrotikianaptixi.gr και www.alieia.gr .


 • » Πώς με αφορά το ΕΣΠΑ και σε τι μπορεί να με βοηθήσει;

  Το ΕΣΠΑ αποτελεί το νέο μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας για την περίοδο 2007 έως 2013. Επικεντρώνεται στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στην προστασία του περιβάλλοντος, στο σεβασμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

  Επομένως, οι παρεμβάσεις και τα έργα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όπως κατανέμονται στα διάφορα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες και όλους τους τομείς της καθημερινής τους ζωής.

  Για να βρείτε πώς μπορεί να σας βοηθήσει άμεσα το ΕΣΠΑ, δείτε όλες τις προσκλήσεις και προκηρύξεις που σας αφορούν ανάλογα με την ιδιότητά σας.  Για κάθε πρόσκληση ή προκήρυξη θα βρείτε τις βασικές πληροφορίες (ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής, στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς), καθώς και συνημμένα αρχεία με τα επίσημα έγγραφα.


 • » Πώς θα βρω τι ισχύει για τον κλάδο μου;

  Για να βρείτε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που αφορούν τον κλάδο σας, πατήστε την επιλογή «Προσκλήσεις – Προκηρύξεις» από το μενού πλοήγησης ή το σύνδεσμο «Αναζήτηση Προσκλήσεων – Προκηρύξεων» της κεντρικής σελίδας.

  Χρησιμοποιήστε την «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» και από την πλήρως αναπτυγμένη φόρμα αναζήτησης επιλέξτε τα πεδία που εξειδικεύουν το αίτημά σας, δηλαδή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε . Στη συνέχεια πατήστε «Αναζήτηση».

  Το κάθε αποτέλεσμα σας παρέχει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία για την πρόσκληση ή προκήρυξη. Συγκεκριμένα, θα βρείτε πληροφορία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται, τον τύπο της ενίσχυσης, την περιοχή εφαρμογής, τους τομείς ενδιαφέροντος, την κατηγορία δικαιούχων και τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνεται, τον προϋπολογισμό,  την προθεσμία υποβολής, στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά αρχεία και σχετικούς συνδέσμους.


 • » Είμαι φορέας. Πώς μπορεί να με βοηθήσει το ΕΣΠΑ;

  Για να βρείτε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που απευθύνονται σε φορείς πατήστε την επιλογή «Προσκλήσεις – Προκηρύξεις» από το κεντρικό μενού πλοήγησης ή το σύνδεσμο «Αναζήτηση Προσκλήσεων – Προκηρύξεων» της κεντρικής σελίδας.

  Για να αναζητήσετε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που σας αφορούν, αποεπιλέξτε το πεδίο «Ιδιώτες / Επιχειρήσεις» και πατήστε «Αναζήτηση».

  Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι όλες οι προσκλήσεις – προκηρύξεις που απευθύνονται σε φορείς.

  Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης εισάγετε λέξεις – κλειδιά στο πεδίο «Κείμενο αναζήτησης» και πατήστε «Αναζήτηση» ή επιλέξτε «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» για να εξειδικεύσετε το αίτημά σας.

  Το κάθε αποτέλεσμα σας παρέχει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία για την πρόσκληση ή προκήρυξη. Συγκεκριμένα, θα βρείτε πληροφορία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται, τον τύπο της ενίσχυσης, την περιοχή εφαρμογής, τους τομείς ενδιαφέροντος, την κατηγορία δικαιούχων και τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνεται, τον προϋπολογισμό,  την προθεσμία υποβολής, στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά αρχεία και σχετικούς συνδέσμους.


 • » Είμαι ιδιώτης / επιχείρηση. Υπάρχει κάτι που να είναι χρήσιμο για μένα;

  Για να βρείτε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που απευθύνονται σε ιδιώτες / επιχειρήσεις πατήστε την επιλογή «Προσκλήσεις – Προκηρύξεις» από το μενού πλοήγησης ή το σύνδεσμο «Αναζήτηση Προσκλήσεων – Προκηρύξεων» της κεντρικής σελίδας.

  Στη συνέχεια, για να αναζητήσετε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που σας αφορούν, αποεπιλέξτε το πεδίο «Φορείς» και πατήστε «Αναζήτηση».

  Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι όλες οι προσκλήσεις – προκηρύξεις που απευθύνονται σε ιδιώτες / επιχειρήσεις.

  Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, εισάγετε λέξεις – κλειδιά στο πεδίο «Κείμενο αναζήτησης» και πατήστε «Αναζήτηση» ή επιλέξτε «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» για να εξειδικεύσετε το αίτημά σας.  

  Το κάθε αποτέλεσμα σας παρέχει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία για την πρόσκληση ή προκήρυξη. Συγκεκριμένα, θα βρείτε πληροφορία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται, τον τύπο της ενίσχυσης, την περιοχή εφαρμογής, τους τομείς ενδιαφέροντος, την κατηγορία δικαιούχων και τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνεται, τον προϋπολογισμό,  την προθεσμία υποβολής, στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά αρχεία και σχετικούς συνδέσμους.


 • » Μένω σε νησί. Υπάρχει κάτι που να με αφορά;

  Για να βρείτε τις προσκλήσεις – προκηρύξεις που σας αφορούν πατήστε την επιλογή «Προσκλήσεις – Προκηρύξεις» από το κεντρικό μενού πλοήγησης ή το σύνδεσμο «Αναζήτηση Προσκλήσεων – Προκηρύξεων» της κεντρικής σελίδας.

  Χρησιμοποιήστε την «Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια» και από την πλήρως αναπτυγμένη φόρμα αναζήτησης επιλέξτε τα πεδία που εξειδικεύουν το αίτημά σας, δηλαδή την περιοχή εφαρμογής. Στη συνέχεια πατήστε «Αναζήτηση».

  Το κάθε αποτέλεσμα σας παρέχει όλη τη διαθέσιμη πληροφορία για την πρόσκληση ή προκήρυξη. Συγκεκριμένα, θα βρείτε πληροφορία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται, τον τύπο της ενίσχυσης, την περιοχή εφαρμογής, τους τομείς ενδιαφέροντος, την κατηγορία δικαιούχων και τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνεται, τον προϋπολογισμό, την προθεσμία υποβολής, στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά αρχεία και σχετικούς συνδέσμους.