Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Θεματικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η στρατηγική στόχευση της χώρας εξειδικεύεται μέσω του ΕΣΠΑ με τις εξής πέντε (5) θεματικές προτεραιότητες:

  • Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
  • Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία
  • Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
  • Θεσμικό Περιβάλλον
  • Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010