Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΙΜΔΔΑ

Ινστιτούτο με σκοπό τη μελέτη, προαγωγή και διάδοση των αρχών και της πρακτικής του μάνατζμεντ, στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που εντάσσεται στο γενικότερο σκοπό της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και εδρεύει στην Αθήνα. Αντικείμενα δραστηριότητας είναι:

  • η παροχή δυνατοτήτων στα μέλη του για επαγγελματική και επιστημονική αναβάθμιση
  • η διεξαγωγή ερευνών, μελετών και προγραμμάτων κατάρτισης που συμβάλλουν στην προαγωγή του μάνατζμεντ στη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση
  • η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για ευρύτερη διάδοση των αρχών του μάνατζμεντ με συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις, κλπ.
  • η συνεχής παρακολούθηση των διεθνών τάσεων του μάνατζμεντ της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και κατά το δυνατό προώθηση της εφαρμογής τους, και
  • η συνεργασία με ανάλογους φορείς, ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και με την πολιτεία και τις επιχειρήσεις.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010