Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΙΟΚ

Το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) ιδρύθηκε το 1998 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με αντικείμενο την έρευνα και μελέτη θεμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα, τη χρηματοδότηση, την ποιότητα και την ανάθεση των Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010