Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Λαϊκή Επιμόρφωση

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Με τον όρο Λαϊκή Επιμόρφωση εννοούμε κάθε μορφή οργανωμένης εκπαίδευσης έξω από το σχολικό σύστημα, με σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθένα, ανεξάρτητα από επίπεδο, ηλικία και φύλο, καθώς και την ενεργητική συμμετοχή του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Η Λαϊκή Επιμόρφωση διέπεται από τις παρακάτω αρχές.

 • Την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση του λαού.
 • Την αναγνώριση ότι η σχολική εκπαίδευση και η Λαϊκή Επιμόρφωση είναι αλληλοσυμπληρούμενα μέρη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 • Το δικαίωμα όλων σε μια συνεχή μόρφωση και σε μια βασική ή επιπρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση.
 • Την καταπολέμηση των μορφωτικών ανισοτήτων.
 • Τη βεβαιότητα ότι η γνώση είναι προϋπόθεση για την ενεργητική συμμετοχή του κάθε πολίτη στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή.

Στόχοι της Λαϊκής Επιμόρφωσης είναι:

 • Η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη λειτουργία ενός συστήματος διαρκούς εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Η ολόπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας μέσα στις ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνικές αλλαγές.
 • Η διασφάλιση της συνειδητής και αποτελεσματικής συμμετοχής του ατόμου στη ζωή του κοινωνικού συνόλου και η ανάπτυξη της ικανότητας να δημιουργεί νέα υλικά αγαθά και νέες πνευματικές αξίες.
 • Η δημιουργία πνεύματος κατανόησης και σεβασμού προς τα διαφορετικά έθιμα και πολιτισμούς.
 • Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και ημι-αναλφαβητισμού.
 • Η δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου με την καλλιέργεια και αξιοποίηση των διαφερόντων, των δεξιοτήτων και των κλίσεων του καθένα.
 • Η κοινωνική-επαγγελματική αποκατάσταση και η πνευματική βοήθεια σε άτομα που μειονεκτούν για φυσικούς ή πνευματικούς λόγους.
 • Η ενεργητική λαϊκή συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων καθώς και η υλοποίηση τους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010