Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Δικαιούχοι

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» έχει σαν στόχο να διασφαλίζει ότι τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας εφαρμόζονται σύμφωνα με:

  • τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

  • τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014

  • τον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 και

  • με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του Προγράμματος.

 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας παρέχονται στον Επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 ο οποίος επισυνάπτεται στα Σχετικά αρχεία.

Επίσης, επισυνάπτεται ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δημιουργία προτύπων αφίσας.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/02/2017