Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, διαχείρισης και των Επιτελικών Δομών των Υπουργείων, των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ

Κάλυψη των δαπανών οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ, ως δομή του ΕΣΠΑ. Επίσης, κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, των αρχών πιστοποίησης και ελέγχου του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών και Περιφερειακών) που αφορούν σε κοινόχρηστα, χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ηλεκτρικού και αποχετευτικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης, σύνδεσης με διαδίκτυο των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών και Περιφερειακών). Συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μίσθωσης χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των φορέων αυτών για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
 • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
 • Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
 • Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
 • Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Ειδική Υπηρεσία Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
 • Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
 • Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)
 • Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
 • ΜΟΔ ΑΕ
 • Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ΔΟΙ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Περίοδος υποβολής

από 3/12/2015 έως 31/12/2023

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 94.875.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ ΕΥΣΣΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 5 (3ος όροφος) Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ
210 3726004
Φαξ
210 3256465

Γιούλα Βλασσοπούλου

210 3256474
  

Ασημένια Κασωτάκη

210 3256458
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/3/2020