Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση ΤΒ 01 - «Στελέχωση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Προγραμμάτων»

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΒ 01.pdf

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 01.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 01.zip


Πρόσκληση ΤΒ 02 - «Διενέργεια Ελέγχων, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων» για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΒ 02.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 02.zip


Πρόσκληση ΤΒ 03 - «Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων»

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΒ 03.pdf

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 03.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 03.zip


Πρόσκληση ΤΒ 04 - «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2021-2027»

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΒ 04.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 04.zip


Πρόσκληση ΤΒ 05 - «Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι»

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΒ 05.pdf

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 05.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 05.zip


Πρόσκληση ΤΒ 06 - «Μετακινήσεις, οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού»

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΒ 06.pdf

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 06.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 06.zip


Πρόσκληση ΤΒ 07 - «Ενέργειες με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΒ 07.pdf

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 07.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 07.zip


Πρόσκληση ΤΒ 08 - «Συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης» για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΒ 08.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 08.zip


Πρόσκληση ΤΒ 09 - «Επικοινωνία» για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων»

Σχετικά αρχεία:


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 09.zip


Πρόσκληση ΤΒ 10 - «Λοιπές ενέργειες υποστήριξης της λειτουργίας των διαχειριστικών αρχών, επιτελικών δομών / υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων»

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΒ 10.pdf

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 10.pdf

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΒ 10.zip


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2023