Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 780/18.01.2024 (ΦΕΚ 512/26.01.2024) Τροποποίηση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης κ υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών ενεργειών ΤΒ»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/1/2024

ΥΑ 780/18.01.2024 (ΦΕΚ 512/26.01.2024) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677)

  • PDF (152,92 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/2/2024