Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 8255/30.4.2024 (ΦΕΚ 2691/Β/9.5.2024) Τροποποίηση ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, υλοποίησης Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση-υλοποίηση ενεργειών ΤΒ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/4/2024

ΥΑ 8255/30.4.2024 (ΦΕΚ 2691/Β/09.05.2024) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β΄ 677)


  • PDF (159,84 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/5/2024