Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 114 από 12 σελίδες

Εγκατάσταση Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

Εγκατάσταση επεξεργασίας και αξιοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων όπου μέσω μηχανικού διαχωρισμού (μηχανική ανακύκλωση) και αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίηση) λαμβάνει χώρα η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (ξεχωριστά ρεύματα υλικών ή μορφή RDF) ...

Εγκριτική Απόφαση

Η απόφαση του αρμόδιου Οργάνου (Γενικού Γραμματέα, Διοικητή κλπ.) με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση ενός έργου, αναφέροντας το κόστος του έργου και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά (π.χ. αν πρόκειται για πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης : τα άτομα, τις ώρες ...

Εδαφική Στατιστική Μονάδα

Εδαφικές Στατιστικές Μονάδες που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την ιεραρχική διαίρεση των περιφερειών ανάλογα με το μέγεθος και την έκταση των ανισοτήτων.

Εθνική Αρχή Συντονισμού

Είναι η αρχή που συντονίζει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και καθοδηγεί τις Διαχειριστικές Αρχές με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής των Επιχειρησιακών ...

Εθνική Δαπάνη ή Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη

Η αποτίμηση σε νομισματικές μονάδες του προϊόντος (που προκύπτει ως το άθροισμα των δαπανών για την αγορά των τελικών αγαθών και υπηρεσιών), το οποίο καταναλώνεται κατά τη διάρκεια ενός έτους από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας, ...

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Πρόκειται για τον τριτοβάθμιο κοινωνικοσυνδικαλιστικό φορέα του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της, το 1989, έως σήμερα, αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή όλων των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, ...

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Συνομοσπονδία που εκπροσωπεί το Ελληνικό εμπόριο και συμμετέχει ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος σε όλους τους φορείς που διαμορφώνουν την εμπορική πολιτική σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, σε συλλογικές (εθνικές, γενικές και κλαδικές) διαπραγματεύσεις και στην ...

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) και έχει σκοπό να εκπαιδεύει μετά από εισαγωγικό διαγωνισμό πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ καθώς και ήδη υπηρετoύντες δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ με πενταετή προϋπηρεσία. Οι απόφοιτοί της έχουν την δυνατότητα ...

Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) αποτελεί τη νέα εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ (ΠΔ 57, άρθρα 28-32, ΦΕΚ 59/Α/14-3-2007). Η ΕΣΤΑ με τη δραστηριοποίησή της ενισχύει με εξειδικευμένα επαγγελματικά στελέχη ταχείας ανέλιξης, επιτελικού και αναπτυξιακού ...

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Με πρωτοβουλία των κρατών - μελών, για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το ΕΓΤΑΑ μπορεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ενημέρωσης και ελέγχου της συνδρομής των προγραμμάτων. Ποσοστό μέχρι 4 % του συνολικού ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 114 από 12 σελίδες