ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια Λογισμικού και παραχή υπηρεσιών εγκατάστασης».

3/8/2015

Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΔ), της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 και σύμφωνα με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους το έργο: «Προμήθεια Λογισμικού και παραχή υπηρεσιών εγκατάστασης».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €59.800 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η διάρκειά του είναι από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου έως 30/10/15 και η λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 28/8/2015 ώρα 13:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγματος, 101 80 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, γραφείο 219, το αργότερο έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών.

Δείτε αναλυτικά το τεύχος του Διαγωνισμού στα Σχετικά αρχεία.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/8/2015