Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Αρμοδιότητες

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

H Διαχειριστική αρχή του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως περιγράφονται στο άρθρο 60 του Καμ. (ΕΚ) 1083/06 και εξειδικεύονται στο κεφάλαιο των διατάξεων εφαρμογής του Ε.Π. Τ.Υ.Ε.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/07/2011