Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Πορεία υλοποίησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Στόχου 1 «Σύγκλιση» με Κοινοτική Συμμετοχή που ανέρχεται στα 192.000.000€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 85% της επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης (225.882.353€).

Το Πρόγραμμα μέχρι σήμερα εκτελείται κανονικά με συνεχή επιτάχυνση των ρυθμών προόδου του.

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

  • έχει αποστείλει 5 Προσκλήσεις και δύο τροποποιήσεις προς τους Δικαιούχους του
  • έχει προχωρήσει σε εντάξεις όλων των έργων που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση
  • έχει ορίσει τη ΜΟΔ Α.Ε ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης δράσεων του Προγράμματος
  • παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοδοτική πορεία των δαπανών και μεριμνά για τυχόν αποκλείσεις από τους στόχους
  • παρακολουθεί την φυσική πρόοδο των ενταγμένων πράξεων και προσαρμόζει την επίτευξη των δεικτών φυσικής προόδου
  • προχωρά σε επιτόπιες επαληθεύσεις υλοποίησης των έργων και διοικητικές επαληθεύσεις των δαπανών τους
  • παρακολουθεί την υλοποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  • συνεργάζεται με όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του ΕΣΠΑ και τις Αρμόδιες Αρχές Διοίκησης του Προγράμματος, στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης επιτάχυνσης της υλοποίησης του        

 

Σχετικά αρχεία

 Πίνακας Δεικτών (PDF - 52 Kb)

 Ετήσια Έκθεση 2007 (DOC - 858 Kb)

 Ετήσια Έκθεση 2008 (DOC - 876 Kb)

 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης (DOC - 858 Kb)

 Ετήσια Έκθεση 2009 (DOC - 1,05 Mb)

 Ετήσια Έκθεση 2010 (DOC - 1,07 Mb)

 Ετήσια Έκθεση 2011 (DOC - 1,35 Mb)

 Ετήσια Έκθεση 2012 (DOC - 1,55 Mb)

 Ετήσια Έκθεση 2013 (DOC - 1,06 Mb)

 Ετήσια Έκθεση 2014 (DOC - 1,09 Mb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/08/2016