Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Επιτροπές Παρακολούθησης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007, από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, με Υπουργική Απόφαση (Αρ. Πρωτ.: 27215/ ΕΥΣΣΑΑΠ 1237/ 1.06.2011) τροποποιήθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την περίοδο 2007 - 2013 στην οποία προεδρεύει η Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Σχετικά αρχεία 

 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επ.Πα. (DOC - 113 Kb)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/08/2016