Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Αποφάσεις ένταξης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι για τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003473 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» 2021-2027.pdf

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Λειτουργικές δαπάνες Υπηρεσιών ΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003470 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» 2021-2027.pdf

Ένταξη της Πράξης «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003442 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027»023.12.06_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΔΕΟΔ 6ΘΟΘΗ-ΤΛΔ.pdf

Ένταξη της Πράξης «Μετακινήσεις, εκδηλώσεις, εκπαίδευση προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003450 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027».pdf

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργικά Ε.Υ Αρχή Πιστοποίησης 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6004532 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» 2021-2027.pdf

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 6004311 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» 2021-2027.pdf

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004252 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027».pdf

Ένταξη της Πράξης «Στελέχωση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Προγραμμάτων και της ΚΥ της ΜΟΔ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003451 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» 2021-2027.pdf

Ένταξη της Πράξης «Μετακινήσεις και εκπαιδεύσεις προσωπικού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004856 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027».pdf

Ένταξη της Πράξης «Στελέχωση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των Προγραμμάτων και της ΚΥ της ΜΟΔ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003451 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» 2021-2027.pdf

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 6005047 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» 2021-2027.pdf

Ένταξη της Πράξης «Επικοινωνία ΕΣΠΑ 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003487 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027».pdf

Ένταξη της Πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" - Προαίρεση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004542 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027».pdf

Ένταξη της Πράξης «Δαπάνες για Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις και Εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003494 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027».pdf

Ένταξη της Πράξης «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας της ΕΥΔ Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα"» με Κωδικό ΟΠΣ 6005046 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027».pdf

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/01/2024