Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Προγραμματισμός επικείμενων προσκλήσεων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

​Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α/21.3.22) για το ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, οι δυνητικοί δικαιούχοι των Δράσεων του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» μπορούν να πληροφορηθούν το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων από το παρακάτω αρχείο:

Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων προσκλήσεων ΠΤΒΥΔ 2021-2027

Το χρονοδιάγραμμα επικαιροποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές το έτος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/09/2023