Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕΣΠΑ 2014-2020

 Στατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων.

Για το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» δεν απαιτείται, λόγω της φύσης του περιεχομένου του και σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

Σχετικά αρχεία

 Εξαίρεση του ΕΠ ΤΥΕ από τη Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (DOC - 22Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2011